สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมืองร่วมบริจาคเงินสนับสนุน
จัดซื้อดอกไม้ที่ระลึกวันทหารผ่านศึก (ดอกป๊อปปี้) ประจำปี ๖๕

ณ อาคารกองบังคับการ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕

พลอากาศตรี ขจรฤทธิ์ แก้วอำไพ ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูง
และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนจัดซื้อดอก
ไม้ที่ระลึกวันทหารผ่านศึก(ดอกป๊อปปี้) ให้แก่ คุณมลฤดี เมตะนันท์ อุปนายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ
พร้อมคณะ

 

01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01

 

 สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมืองร่วมบริจาคเงินสนับสนุน
จัดซื้อดอกไม้ที่ระลึกวันทหารผ่านศึก (ดอกป๊อปปี้) ประจำปี ๖๕​

ณ อาคารกองบังคับการ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕