พิธีปล่อยตัวผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ

ณ เรือนจำทหารอากาศ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

พลอากาศตรี ขจรฤทธิ์ แก้วอำไพ ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง/ผู้บัญชาการเรือนจำทหารอากาศ
เป็นประธานในพิธีปล่อยตัวผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

 

01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01

 

 พิธีปล่อยตัวผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ

ณ เรือนจำทหารอากาศ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕