พิธีทำบุญ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาเรือนจำทหารอากาศ
สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง

ณ เรือนจำทหารอากาศ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

พลอากาศตรี ขจรฤทธิ์ แก้วอำไพ ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง/ผู้บัญชาการเรือนจำทหารอากาศ
พร้อมนายทหารชั้นผู้ใหญ่ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง ร่วมพิธีทำบุญ เนื่องในโอกาส
วันคล้ายวันสถาปนาเรือนจำทหารอากาศ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง โดยมี
นาวาอากาศโท จิโรจ สายสวิง ผู้บังคับเรือนจำทหารอากาศ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
ให้การต้อนรับ

 

01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01

 

 พิธีทำบุญ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาเรือนจำทหารอากาศ
สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง

ณ เรือนจำทหารอากาศ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕