ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ เหล่าทหารสารวัตร ร้อย.ทสห.กองบิน ๓

ณ กองบังคับการ กองบิน ๓
เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

นาวาอากาศเอก จเร แสงธาราทิพย์ เสนาธิการสำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง และคณะ
ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ เหล่าทหารสารวัตร ร้อย.ทสห.กองบิน ๓ และร่วมรับฟังบรรยายสรุป
ผลการปฏิบัติงานจากกองร้อยทหารสารวัตร โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชโดยมี
นาวาอากาศเอก นภดร คงเสถียร ผู้บังคับการกองบิน ๓ เเละ
เรืออากาศเอก อนันต์ คำลือผู้บังคับกองร้อยทหารสารวัตร กองบิน ๓ ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ยังได้มอบสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์พกประจำกาย ให้กับเจ้าหน้าที่สารวัตรทหาร
อากาศกองร้อยทหารสารวัตร กองบิน ๓และ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

 

01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01

 

 ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ เหล่าทหารสารวัตร ร้อย.ทสห.กองบิน ๓

ณ กองบังคับการ กองบิน ๓
เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕