พิธีทำบุญ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา พัน.สห.ทอ.ฯ ครบรอบ ๖๗ ปี

ณ กองพันทหารสารวัตรทหารอากาศ กรมทหารสารวัตรทหารอากาศ
สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

นาวาอากาศเอก ชาติ ดิถีเพ็ง รองผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง พร้อมนายทหารชั้นผู้ใหญ่
สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง ร่วมพิธีทำบุญ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา
กองพันทหารสารวัตรทหารอากาศ กรมทหารสารวัตรทหารอากาศ สำนักงานผู้บังคับทหาร
อากาศดอนเมือง ครบรอบ ๖๗ ปีโดยมี นาวาอากาศเอก เอกวิทย์ โชติเชย
ผู้บังคับกองพันทหารสารวัตรทหารอากาศ กรมทหารสารวัตรทหารอากาศ
สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง ให้การต้อนรับ

 

01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01

 

 พิธีทำบุญ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา พัน.สห.ทอ.ฯ ครบรอบ ๖๗ ปี

ณ กองพันทหารสารวัตรทหารอากาศ กรมทหารสารวัตรทหารอากาศ
สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕