ตรวจเยี่ยมการฝึกยิงปืน จนท.อารักขาบุคคลสำคัญ ประจำปี ๖๕

ณ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล กองบัญชาการกองทัพไทย
เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕

พลอากาศตรี ขจรฤทธิ์ แก้วอำไพ ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง พร้อมนายทหารชั้นผู้ใหญ่
สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง ตรวจเยี่ยมการฝึกยิงปืน เจ้าหน้าที่อารักขาบุคคลสำคัญ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฎิบัติหน้าที่ราชการ มี นาวาอากาศเอก
เอกวิทย์ โชติเชย ผู้บังคับกองพันทหารสารวัตรทหารอากาศ กรมทหารสารวัตรทหารอากาศ
สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง เป็นผู้ควบคุมดูแล

ทั้งนี้ยังได้นำคณะฯ เยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล
กองบัญชาการกองทัพไทย โดยมี พลตรี สุเมธ พรหมตรุษ รองผู้บัญชาการ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล (2) ให้การต้อนรับ

 

01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01

 

 ตรวจเยี่ยมการฝึกยิงปืน จนท.อารักขาบุคคลสำคัญ ประจำปี ๖๕

ณ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล กองบัญชาการกองทัพไทย
เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕