ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ เหล่าทหารสารวัตร ร้อย.ทสห.รร.การบิน
และร่วมรับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานจาก ร้อย.ทสห.รร.การบิน

ณ กองบัญชาการโรงเรียนการบิน
เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕

พลอากาศตรี ขจรฤทธิ์ แก้วอำไพ ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง และคณะ ตรวจเยี่ยม
สายวิทยาการ เหล่าทหารสารวัตร ร้อย.ทสห.รร.การบิน และร่วมรับฟังบรรยายสรุปผลการ
ปฏิบัติงานจาก กองร้อยทหารสารวัตร ร้อย.ทสห.รร.การบิน โดยมี พลอากาศตรี เสกสรร คันธา
ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน ให้การต้อนรับ

พร้อมนี้ได้มอบอุปกรณ์เครื่องใช้ และสิ่งอำนวยความสะดวก ให้กับเจ้าหน้าที่สารวัตรทหารอากาศ
กองร้อยทหารสารวัตร โรงเรียนการบิน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

 

01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01

 

 ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ เหล่าทหารสารวัตร ร้อย.ทสห.รร.การบิน
และร่วมรับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานจาก ร้อย ทสห.รร.การบิน

ณ กองบัญชาการโรงเรียนการบิน
เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕