สน.ผบ.ดม.ดำเนินการฝึกซ้อมการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย ประจำปี ๖๕

ณ อาคารกองบังคับการ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕

พลอากาศตรี ขจรฤทธิ์ แก้วอำไพ ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง ในฐานะผู้อำนวยการดับเพลิง
นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
ร่วมฝึกซ้อมการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย ในพื้นที่

01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01

 

 สน.ผบ.ดม.ดำเนินการฝึกซ้อมการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย ประจำปี ๖๕

ณ อาคารกองบังคับการ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕