พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรทหารสารวัตร

ณ ห้องประชุม สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕

นาวาอากาศเอก จตุพล ขันธุปัตน์ ผู้อำนวยการกองวิทยาการ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรทหารสารวัตร สำหรับพลทหาร รุ่นที่ ๔๓
แบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom

01 01
01 01
01 01
01 01
01 01

 

 พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรทหารสารวัตร

ณ ห้องประชุม สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕