สน.ผบ.ดม.จัดข้าราชการเข้าร่วมกิจกรรม บริจาคโลหิต

ณ กองบริการโลหิต โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕

สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง จัดข้าราชการเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต
ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน ๒๕๖๕
และวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงกลาโหมครบ ๑๓๕ ปี ๘ เมษายน ๒๕๖๕

01 01
01 01
01 01
01

 

 สน.ผบ.ดม.จัดข้าราชการเข้าร่วมกิจกรรม บริจาคโลหิต

ณ กองบริการโลหิต โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕