ผบ.ดม.มอบอาหารกลางวัน ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์

ณ โรงพยาบาลสนาม ทหารอากาศ(ดอนเมือง)
เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕

พลอากาศตรี ขจรฤทธิ์ แก้วอำไพ ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง มอบหมายให้
นาวาอากาศเอก จตุพล ขันธุปัตน์ ผู้อำนวยการกองวิทยาการ สำนักงานผู้บังคับ
ทหารอากาศดอนเมือง เป็นผู้แทนมอบอาหารกลางวัน Box set จาก Shinkanzen
restaurants พร้อมเครื่องดื่ม ให้กับบุคลากรทางการแพทย์
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

01 01
01 01

 

 ผบ.ดม.มอบอาหารกลางวัน ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์

ณ โรงพยาบาลสนาม ทหารอากาศ(ดอนเมือง)
เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕