สน.ผบ.ดม.มอบระบบคอมพิวเตอร์สำหรับการประชุมทางไกล(Video Conference)

ณ บริเวณด้านหน้าอาคารกองบังคับการ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕

นาวาอากาศเอก ดิษฐพล ชูวงษ์ รองผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
และ นาวาอากาศเอก จเร แสงธาราทิพย์ เสนาธิการสำนักงานผู้บังคับ
ทหารอากาศดอนเมือง ร่วมมอบ ระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับการประชุม
ทางไกล(Video Conference) และการเรียนรู้ออนไลน์
ให้กับ ร้อย.ทสห.กองบินทั่วประเทศ

01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01

 

 สน.ผบ.ดม.มอบระบบคอมพิวเตอร์สำหรับการประชุมทางไกล(Video Conference)

ณ บริเวณด้านหน้าอาคารกองบังคับการ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕