ผบ.ดม.มอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้กับ จนท.สห.ทอ.

ณ ห้องประชุม สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

พลอากาศตรี ขจรฤทธิ์ แก้วอำไพ ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง เป็นประธานมอบใบประกาศเกียรติคุณ
ให้กับเจ้าหน้าที่สารวัตรทหารอากาศ ที่ปฏิบัติหน้าที่เข้าสกัดกั้น และควบคุมตัวบุคคลภายนอกที่ละเมิด
มาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่กองทัพอากาศ บริเวณช่องทางกองทัพอากาศ ๖ ดังมีรายชื่อดังนี้

๑.จ่าอากาศโท เอกรินทร์ วิศวกรรม
๒.จ่าอากาศโท วสุ วรธนปรัชญา
๓.จ่าอากาศโท ธนากร เพ็ญธิสาร
เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

01 01
01 01

 

 ผบ.ดม.มอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้กับ จนท.สห.ทอ.

ณ ห้องประชุม สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕