พิธีฟังสาร ผู้บัญชาการทหารอากาศ เนื่องในวันกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๕

ณ ด้านหน้าอาคารกองบังคับการ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕

นาวาอากาศเอก ชาติ ดิถีเพ็ง รองผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง เป็นผู้แทนอ่านสาร
ผู้บัญชาการทหารอากาศ เนื่องในวันกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมี
หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง , ข้าราชการ , ลูกจ้าง , พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ
สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง เข้าร่วมพิธี

01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01

 

 พิธีฟังสาร ผู้บัญชาการทหารอากาศ เนื่องในวันกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๕

ณ ด้านหน้าอาคารกองบังคับการ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕