สน.ผบ.ดม. จัดกิจกรรมมอบ E-Certificate เดิน-วิ่ง เก็บสะสมระยะทาง
AIR FORCE VIRTUAL RUN 2022

ณ ด้านหน้าอาคารกองบังคับการ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕

นาวาอากาศเอก ชาติ ดิถีเพ็ง รองผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
เป็นประธานในกิจกรรมมอบ E-Certificate เดิน-วิ่ง เก็บสะสมระยะทาง AIR FORCE VIRTUAL RUN 2022
ให้กับ กำลังพล สน.ผบ.ดม. ที่เดิน-วิ่ง สะสมระยะทางได้เกิน ๑๘๕ กิโลเมตร จำนวน ๕๐ คน

 

01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01

 

 สน.ผบ.ดม. จัดกิจกรรมมอบ E-Certificate เดิน-วิ่ง เก็บสะสมระยะทาง
AIR FORCE VIRTUAL RUN 2022

ณ ด้านหน้าอาคารกองบังคับการ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕