ตรวจเยี่ยม รจ.ทอ.สน.ผบ.ดม.

ณ เรือนจำทหารอากาศ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕

นาวาอากาศเอก ดิษฐพล ชูวงษ์ รองผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง ตรวจเยี่ยมเรือนจำทหารอากาศ
สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง เพื่อรับฟังปัญหา และข้อขัดข้อง
โดยมี นาวาอากาศโท จิโรจ สายสวิง ผู้บังคับเรือนจำทหารอากาศ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง ให้การต้อนรับ

 

01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01

 

 ตรวจเยี่ยม รจ.ทอ.สน.ผบ.ดม.

ณ เรือนจำทหารอากาศ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕