พิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารชั้นสัญญาบัตร สน.ผบ.ดม.

ณ ห้องพักผ่อน สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ลอากาศตรี ขจรฤทธิ์ แก้วอำไพ ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง เป็นประธานใน
พิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารชั้นสัญญาบัตร สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง

01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01

 

 พิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารชั้นสัญญาบัตร สน.ผบ.ดม.

ณ ห้องพักผ่อน สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕