พิธีเปิดการศึกษา โครงการอบรมทหารสารวัตร สำหรับนายทหารประทวนจ่าอากาศตรี
ที่สำเร็จการศึกษาจาก รร.จอ.ยศ.ทอ.รุ่นที ๖

ณ ห้องอเนกประสงค์ กองวิทยาการ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
เมื่อวันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

นาวาอาศเอก ดิษฐพล ชูวงศ์ รองผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษา
โครงการอบรมทหารสารวัตร สำหรับนายทหารประทวนจ่าอากาศตรี ที่สำเร็จการศึกษาจาก รร.จอ.ยศ.ทอ.รุ่นที่ ๖

 

01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01 01
01

 

 พิธีเปิดการศึกษา โครงการอบรมทหารสารวัตร สำหรับนายทหารประทวนจ่าอากาศตรี
ที่สำเร็จการศึกษาจาก รร.จอ.ยศ.ทอ.รุ่นที ๖

ณ ห้องอเนกประสงค์ กองวิทยาการ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
เมื่อวันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕