พิธีทำบุญกรมสารวัตรทหารอากาศ

ณ ห้องอเนกประสงค์ กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม. ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ส.ค.๖๐

    น.อ.สุรสีห์  สิมะเศรษฐ์ รอง ผบ.ดม.เป็นประธานในพิธีทำบุญกรมทหารสารวัตรทหารอากาศ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กรมทหารสารวัตรทหารอากาศ ครบรอบปีที่ ๒๖

 

01 02
03 04
05 06
07 08
09 10
11 12
 13  14
 13  14
 13  14

 

   

 พิธีทำบุญกรมสารวัตรทหารอากาศ

ณ ห้องอเนกประสงค์ กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม. ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ส.ค.๖๐