พิธีเปิดโครงการสร้างจิตใต้สำนึกนิรภัยภาคพื้น ครั้งที่ ๒

ณ กองวิทยาการ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง ในวันพุธที่ ๒๓ ส.ค.๖๐

    น.อ.สุรสีห์  สิมะเศรษฐ์ รอง ผบ.ดม.เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างจิตสำนึกนิรภัยภาคพื้นให้กับทหารกองประจำการสำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเป็นการป้องกันอันตรายลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน

 

01 02
03 04
05 06
07 08
09 10
11 12
 13  14
 13  14
 13  14
 13  14

 

   

 พิธีเปิดโครงการสร้างจิตใต้สำนึกนิรภัยภาคพื้น ครั้งที่ ๒

ณ กองวิทยาการ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง ในวันพุธที่ ๒๓ ส.ค.๖๐