พิธีปิดโครงการอาสาจราจรให้กับข้าราชการในสายวิทยการทหารสารวัตร

ณ กองวิทยาการ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง ในวันพุธที่ ๒๓ ส.ค.๖๐

    น.อ.สุรสีห์  สิมะเศรษฐ์ รอง ผบ.ดม.เป็นประธานในพิธีปิดโครงการอาสาจราจรให้กับข้าราชการในสายวิทยาการทหารสารวัตรและมอบหนังสือรับรองให้กับผู้ที่ผ่านการอบรม

 

01 02
03 04
05 06
07 08
09 10

 

   

 พิธีปิดโครงการอาสาจราจรให้กับข้าราชการในายทิยาการทหารสารวัตร

ณ กองวิทยาการ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง ในวันพุธที่ ๒๓ ส.ค.๖๐