ตรวจเยี่ยม เรือนจำทหารอากาศ

ณ ห้องรับรอง เรือนจำทหารอากาศ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ส.ค.๖๐

    น.อ.สุรสีห์  สิมะเศรษฐ์ รอง ผบ.ดม.พร้อมด้วย หน.นขต.สน.ผบ.ดม.ตรวจเยี่ยม รจ.ทอ.สน.ผบ.ดม. เพื่อรับฟังปัญหาข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะ โดยมี น.ท.ทิฆัมพร อิศรางกูร ณ อยุธยา ผบ.รจ.ทอ.สน.ผบ.ดม.ให้การต้อนรับ

 

01 02
03 04
05 06
07 08
09 10
09 10

 

 

 ตรวจเยี่ยม เรือนจำทหารอากาศ

ณ ห้องรับรอง เรือนจำทหารอากาศ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ส.ค.๖๐