พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรทหารสารวัตร สำหรับพลทหาร รุ่นที่ ๓๔

ณ กองวิทยาการ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ ก.ย.๖๐

    น.อ.ไกรสิงห์  แก่นการ รอง ผบ.ดม.เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษา หลักสูตรทหารสารวัตร สำหรับพลทหาร รุ่นที่ ๓๔

 

01 02
01 02
01 02
01 02
01 02
01 02

 

   

 พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรทหารสารวัตร สำหรับพลทหาร รุ่นที่ ๓๔

ณ กองวิทยาการ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ ก.ย.๖๐