พิธีเปิดหลักสูตรผู้คุมเรือนจำทหาร สำหรับพลทหาร รุ่นที่ ๓๒

ณ กองวิทยาการ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ ก.ย.๖๐

    น.อ.ไกรสิงห์  แก่นการ รอง ผบ.ดม.เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรผู้คุมเรือนจำทหาร สำหรับพลทหาร รุ่นที่ ๓๒

 

01 02
01 02
01 02
01 02
01 02

 

   

 พิธีเปิดหลักสูตรผู้คุมเรือนจำทหาร สำหรับพลทหาร รุ่นที่ ๓๒

ณ กองวิทยาการ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ ก.ย.๖๐