พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร

ณ ห้องประชุม กองพันสาวัตรทหารอากาศ ในวันศุกร์ที่ ๘ ก.ย.๖๐

    พล.อ.ต.เฉลิมวงษ์ กีรานนท์ ผบ.ดม.เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารสัญญาบัตร สังกัด สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศ ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

 

01 02
01 02
01 02
01 02
01 02
01 02
01 02
01 02
01 02
01 02

 

   

 พิธีเปิดหลักสูตรผู้คุมเรือนจำทหาร สำหรับพลทหาร รุ่นที่ ๓๒

ณ ห้องประชุม กองพันสารวัตรทหารอากาศ ในวันศุกร์ที่ ๘ ก.ย.๖๐