พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวน

ณ ห้องรับรอง ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ก.ย.๖๐

    พล.อ.ต.เฉลิมวงษ์ กีรานนท์ ผบ.ดม.เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารประทวน สังกัด สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศ ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

 

01 02
03 04
05 06
07 08
09 10
11  

 

   

 พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวน

ณ ห้องรับรอง ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ก.ย.๖๐