สน.ผบ.ดม.ฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างวินัยทหาร

ณ บริเวณหน้ากองบังคับการ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๒๒ พ.ย.๖๐

    สน.ผบ.ดม.ฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างวินัยทหารให้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ

 

01 02
03 04
05 06
07 08
09 10
11 11
11 11
11 11
11 11
11 11
11 11
11 11
11 11
11 11
11 11

 

   

สน.ผบ.ดม.ฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างวินัยทหาร

ณ บริเวณหน้ากองบังคับการ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๒๒ พ.ย.๖๐