พิธีเกษียณอายุราชการแก่ข้าราชการ สังกัด สน.ผบ.ดม.

ณ ณ ห้องประชุมกองพันทหารสารวัตรทหารอากาศ กรมทหารสารวัตรทหารอากาศ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ ก.ย.๖๐

    พล.อ.ต.เฉลิมวงษ์ กีรานนท์ ผบ.ดม.เป็นประธานในพิธีเกษียณอายุราชการและมอบใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมของที่ระลึกให้กับข้าราชการ สังกัด สน.ผบ.ดม.

 

01 02
03 04
05 06
07 08
09 10
11 11
11 11
11 11
11 11
11 11
11 11
11 11
11 11
11 11
11 11
11 11
11 11

 

   

พิธีเกษียณอายุราชการแก่ข้าราชการ สังกัด สน.ผบ.ดม.

ณ ณ ห้องประชุมกองพันทหารสารวัตรทหารอากาศ กรมทหารสารวัตรทหารอากาศ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ ก.ย.๖๐