พิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย

ณ บริเวณหน้าอาคารกองบังคับการ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ก.ย.๖๐

    พลอากาศตรี เฉลิมวงษ์ กีรานนท์ ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง พร้อมด้วยรองผู้บังคับทหารอากาศดอนเมืองและเสธนาธิการสำนักงานผู้บังคับทหาร อากาศดอนเมืองร่วมพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย

 

01 02
03 04
05 06
07 08
09 10

 

   

 พิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย

ณ บริเวณหน้าอาคารกองบังคับการ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ก.ย.๖๐