car 09

คลิกที่นี่ เพื่อยื่นคำร้องขอบัตรผ่านยานพาหนะออนไลน์

 

house 09

คลิกที่นี่ เพื่อสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

 

ไม่พบฟีด
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. บริการกำลังพล ทอ.
 3. บริการประชาชน
 4. Press Release / โฆษก ทอ.

24 พฤษภาคม 2565

 • A20220519
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการ กองบิน ๒
 • A20220510-3
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน ประกวดผลงานด้านซอฟต์แวร์ กองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๕
 • A20220510-4
  กิจกรรม Metaverse ครั้งแรกของกองทัพอากาศ
 • A20220512
  พิธีมอบหมวกพยาบาลวิชาชีพแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๖๔ รุ่นที่ ๖๑
 • A20220515
  กองทัพอากาศ จัดพิธีพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๕
 • A20220511
  ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ รับเยี่ยมคำนับจาก ผู้ช่วยทูตทหารไนจีเรีย/กรุงเทพฯ

24 พฤษภาคม 2565

 • D20220502
  กรมสวัสดิการทหารอากาศ เปิดรับสมัครหลักสูตร ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นเสาร์-อาทิตย์ สำหรับกำลังพลกองทัพอากาศและครอบครัว รุ่นที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕
 • D20220420
  ตลาดนัดเปิดท้าย สวัสดิการ ทอ. เริ่มวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๕
 • D20220419
  ศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ ขอเชิญข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ทอ. รับชมการถ่ายทดสดการแข่งขัน Cyber Operations Contest 2022 (รอบแรก)
 • D20220418
  สถาบันเวชศาตร์การบินกองทัพอากาศ งด!! การตรวจ เนื่องจากมีภารกิจตรวจคัดเลือกนักเรียนเตรียมทหาร
 • D20220411
  ​จุดบริการประชาชนของกองทัพอากาศ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๕
 • D20220407-1
  ร้านค้าสวัสดิการทหารอากาศ ดอนเมือง ปิดให้บริการ วันที่ ๑๓ - ๑๕ เม.ย.๖๕ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์

24 พฤษภาคม 2565

 • C20220519
  โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กำหนดจัดงานวันสถาปนา โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ ประจำปี ๒๕๖๕ และมอบโล่เชิดชูเกียรติ “จักรพงษ์” แก่ศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ ประจำปี ๒๕๖๕
 • C20220427
  สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
 • C20220411
  วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ ขยายเวลารับสมัครบุคคลพลเรือน!!! เข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
 • C20220328
  สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษ
 • C20220325
  กองทัพอากาศรับสมัครและสอบคัดเลือกกำลังพลที่มีความรู้ ความสามรถ หรือความเชี่ยวชาญ เพื่อปฏิบัติภารกิจเฉพาะที่สำคัญและเร่งด่วน จำนวน 6 อัตรา
 • C20220321-1
  ๑๓๕ ปี กระทรวงกลาโหม ๘ เมษายน ๒๕๖๕

24 พฤษภาคม 2565

 • 20220307
  โฆษก ทอ.เปิดเผย เครื่องบิน F-16 ของกองทัพอากาศ ประสบอุบัติเหตุระหว่างฝึกบิน เบื้องต้นนักบินสามารถดีดตัวออกมาได้อย่างปลอดภัย
 • 20211118
  โฆษก ทอ.ชี้แจงโครงการจัดหาเครื่องบินโจมตีแบบเบา (AT-6) จำนวน ๘ เครื่อง